Jaarrekeningen

Elk jaar heb je als ondernemer een jaarrekening nodig. Voor externe partijen, zoals bank en belastingdienst én voor jezelf. De samengestelde jaarrekening is enerzijds het cijfermatige resultaat van de achterliggende periode, maar vooral basis voor het advies over de toekomst.

Efficiënt samenstellen

Plato Accountants stelt de jaarrekening op, op basis van de administratie. Bij het samenstellen houden wij uiteraard rekening met het doel waarvoor diverse partijen de jaarrekening gebruiken. In het belang van jou als ondernemer worden keuzes gemaakt, zoals het splitsen van uitgaven in investeringen en kosten voor zakelijke en privé-doeleinden. Uiteraard doen we dat binnen de mogelijkheden van de fiscale regels en andere regelgeving. Vooraf wordt eenmalig besproken of en waarom je de jaarrekening nodig hebt. Jaarlijks hebben we intensief contact om de jaarrekening zo efficiënt mogelijk samen te stellen. Na het bespreken van de conceptrapportage leveren we de definitieve jaarrekening snel op.